Các phím tắt trong Windows                    Các hàm tra cứu thông tin trong Excel                    Các hàm toán học                    Các hàm quản lý cơ sở dữ liệu và danh sách                    Các hàm phân phối và xác suất                    


BBài 8. Thực hành nâng cao sử dụng thư điện tử và mạng xã hội 24/09/2023

1. Tìm hiểu dấu hiệu thư quan trọng trong Gmail

+ Bước 1: Vào hộp thư đến, di chuyển con trỏ chuột vào dấu quan trọng màu vàng để biết lí do thư đó được đánh dấu là quan trọng.

+ Bước 2: Nháy chuột vào dấu quan trọng để thay đổi trạng thái quan trọng/ không quan trọng của thư điện tử đó.

+ Bước 3: Thực hiện tìm kiếm is: important trong Gmail để hiển thị danh sách tất cả thư điện tử quan trọng.

2. Sắp xếp, phân loại thư trong Gmail bằng nhãn

+ Bước 1: Tạo nhãn: Truy cập vào Gmail. Nháy chuột vào Danh sách mở rộng ở bên trái cửa sổ; nháy chuột vào Tạo nhãn mới. Sau khi đặt tên nhãn chọn Save để lưu lại.

+ Bước 2: Gán nhãn cho các thư trong hộp thư đến. Thực hiện theo các bước:

  • Chọn thư cần gán nhãn.

  • Nháy chuột

Xem tiếp...
tritue.edu.vn       4 members, 145016 visitors

Copyright © 2019 - 2023 by tuetamsuphu@gmail.com
All Rights Reserved.