Cần chuẩn bị những gì để học Python?                    Python là gì? Ưu điểm và nhược điểm của Python?                    Chùm ca dao về phong tục tập quán Việt Nam                    Bài Thơ Truyền Thuyết                    BÀI THƠ TẤM CÁM                    
P

PHP


Cách 1 : Sử dụng get_headers Function

Bằng cách sử dụng hàm get_headers , chúng ta có thể nhận được thông tin HTTP header được gắn trong URL.

$url = "http://www.domain.com/demo.jpg";

$headers = @g

Xem tiếp...


tritue.edu.vn       4 members, 27441 visitors

Copyright © 2019 - 2022 by tuetamsuphu@gmail.com
All Rights Reserved.