Các phím tắt trong Windows                    Các hàm tra cứu thông tin trong Excel                    Các hàm toán học                    Các hàm quản lý cơ sở dữ liệu và danh sách                    Các hàm phân phối và xác suất                    
B

Bài văn mẫu phổ thông


Hãy nêu suy nghĩ cảm nhận của bản thân về 9 câu đầu bài thơ Đất Nước của tác giả Nguyễn Khoa Điềm.

 

Con người Việt Nam ta từ xưa đến nay tinh thần yêu nước, lòng dũng cảm luôn chảy trong

Xem tiếp...Phân tích cảm nhận của em về bài thơ Việt Bắc.

Tố Hữu – một hồn thơ dân tộc, một nhà thơ lớn trong nền văn học Việt Nam, có thể nói, những tác phẩm của ông không chỉ thể hiện tư tưở

Xem tiếp...
tritue.edu.vn       4 members, 145046 visitors

Copyright © 2019 - 2023 by tuetamsuphu@gmail.com
All Rights Reserved.