S

Sưu tầm, suy ngẫm


Sau bao năm xem Tây Du Ký, rút ra kinh nghiệm:

???? Khi Tôn Ngộ Không chuẩn bị giơ gậy giết yêu quái thì luôn có 1 vị quan chức Triều Đình nhà trời nào đó xuống n&o

Xem tiếp...

tritue.edu.vn       37 members, 172016 visitors

Copyright © 2019 - 2023 by tuetamsuphu@gmail.com
All Rights Reserved.