B

Bài 16. Ngôn ngữ lập trình bậc cao và Python


Bạn hãy mở Python Shell hoặc Pycharm lên và đánh lệnh:

print("Xin chào các bạn")

 Bạn cần chuẩn bị công cụ/ môi trường gì để lập trình Python?

1. Tải và cài đặt trình thông dịch Python tại link: https://www.python.org/downloads/

2. Cài một trong các IDE lập tr

Xem tiếp...Có 3 loại ngôn ngữ lập trình chính:

1. Ngôn ngữ máy

2. Hợp ngữ

3. Ngôn ngữ lập trình bậc cao

Có nhiều ngôn ngữ lập trình bậc cao, nhưng có thể chia thành 2 l

Xem tiếp...

tritue.edu.vn       37 members, 172056 visitors

Copyright © 2019 - 2023 by tuetamsuphu@gmail.com
All Rights Reserved.