Các hàm toán học                    Các hàm quản lý cơ sở dữ liệu và danh sách                    Các hàm phân phối và xác suất                    Các hàm thống kê cơ bản                    Các hàm dò tìm và tham chiếu trong Excel                    
B

Bài 16. Ngôn ngữ lập trình bậc cao và Python


Bạn hãy mở Python Shell hoặc Pycharm lên và đánh lệnh:

print("Xin chào các bạn")

 Bạn cần chuẩn bị công cụ/ môi trường gì để lập trình Python?

1. Tải và cài đặt trình thông dịch Python tại link: https://www.python.org/downloads/

2. Cài một trong các IDE lập tr

Xem tiếp...Có 3 loại ngôn ngữ lập trình chính:

1. Ngôn ngữ máy

2. Hợp ngữ

3. Ngôn ngữ lập trình bậc cao

Có nhiều ngôn ngữ lập trình bậc cao, nhưng có thể chia thành 2 l

Xem tiếp...

tritue.edu.vn       4 members, 79838 visitors

Copyright © 2019 - 2023 by tuetamsuphu@gmail.com
All Rights Reserved.