B Bài 1: Cấu tạo cơ bản của cây đàn ghi-ta


Đàn guitar gồm có 6 dây: E, A, D, G, B, E

29 - admin - 07/02/2021 08:52Đàn guitar cổ điển

Cấu tạo đàn guitar điệnLink chia sẻ bài viết
Copy
http://tritue.edu.vn/tritueyii1/index.php/post/view?id=10tritue.edu.vn       1 members, 816 visitors

Copyright © 2019 - 2022 by tuetamsuphu@gmail.com
All Rights Reserved.