T Tìm hiểu ngôn ngữ lập trình bậc cao

Có 3 loại ngôn ngữ lập trình chính:

1. Ngôn ngữ máy

2. Hợp ngữ

3. Ngôn ngữ lập trình bậc cao

Có nhiều ngôn ngữ lập trình bậc cao, nhưng có thể chia thành 2 loại chính:

- Thông dịch: Java, PHP, Python,...

- Biên dịch: Pascal, C, C++

 

 

125 - Tuệ Chân - 13/11/2022 19:21

Link chia sẻ bài viết
Copy
http://tritue.edu.vn/tritueyii1/index.php/post/view?id=160

Bài viết liên quan


Bài viết mới

Bài viết được xem nhiều

Chủ đề được quan tâm


tritue.edu.vn       37 members, 172035 visitors

Copyright © 2019 - 2023 by tuetamsuphu@gmail.com
All Rights Reserved.