Khai báo danh sách trong Python                    Lệnh gán trong Python                    Các kiểu dữ liệu cơ bản trong Python                    Chương trình Python đơn giản đầu tiên                    Môi trường/Công cụ lập trình Python                    


M Môi trường/Công cụ lập trình Python


Bạn cần chuẩn bị công cụ/ môi trường gì để lập trình Python?

1. Tải và cài đặt trình thông dịch Python tại link: https://www.python.org/downloads/

2. Cài một trong các IDE lập trình như: Pycharm, VSC (Visual Studio Code),... hoặc dùng luôn Python Shell sau khi cài Python Interpreter

Tuy nhiên, bạn nên dùng các IDE lập trình thì sẽ thuận tiện hơn trong việc viết code.

18 - Tuệ Chân - 13/11/2022 19:27

Link chia sẻ bài viết
Copy
http://tritue.edu.vn/tritueyii1/index.php/post/view?id=161


tritue.edu.vn       4 members, 56019 visitors

Copyright © 2019 - 2022 by tuetamsuphu@gmail.com
All Rights Reserved.