Các hàm toán học                    Các hàm quản lý cơ sở dữ liệu và danh sách                    Các hàm phân phối và xác suất                    Các hàm thống kê cơ bản                    Các hàm dò tìm và tham chiếu trong Excel                    


C Chương trình Python đơn giản đầu tiên


Bạn hãy mở Python Shell hoặc Pycharm lên và đánh lệnh:

print("Xin chào các bạn")

 

86 - Tuệ Chân - 13/11/2022 19:29

Link chia sẻ bài viết
Copy
http://tritue.edu.vn/tritueyii1/index.php/post/view?id=162


tritue.edu.vn       4 members, 96187 visitors

Copyright © 2019 - 2023 by tuetamsuphu@gmail.com
All Rights Reserved.