Các hàm toán học                    Các hàm quản lý cơ sở dữ liệu và danh sách                    Các hàm phân phối và xác suất                    Các hàm thống kê cơ bản                    Các hàm dò tìm và tham chiếu trong Excel                    


L Lệnh gán trong Python


Cú pháp: <tên biến> = <biểu thức>

VD: x=1

y=1.5

z=True

94 - Tuệ Chân - 13/11/2022 19:41

Link chia sẻ bài viết
Copy
http://tritue.edu.vn/tritueyii1/index.php/post/view?id=164


tritue.edu.vn       4 members, 96193 visitors

Copyright © 2019 - 2023 by tuetamsuphu@gmail.com
All Rights Reserved.