Cần chuẩn bị những gì để học Python?                    Python là gì? Ưu điểm và nhược điểm của Python?                    Chùm ca dao về phong tục tập quán Việt Nam                    Bài Thơ Truyền Thuyết                    BÀI THƠ TẤM CÁM                    


C Cách kiểm tra link còn tồn tại hay không bằng PHP


Cách 1 : Sử dụng get_headers Function

Bằng cách sử dụng hàm get_headers , chúng ta có thể nhận được thông tin HTTP header được gắn trong URL.

$url = "http://www.domain.com/demo.jpg";

$headers = @get_headers($url);

if(strpos($headers[0],'404') === false)

{

  echo "URL Exists";

}

else

{

  echo "URL Not Exists";

}

 

Cách 2 : Sử dụng cURL

 

$url = "http://www.domain.com/demo.jpg";

$curl = curl_init($url);

curl_setopt($curl, CURLOPT_NOBODY, true);

$result = curl_exec($curl);

if ($result !== false)

{

  $statusCode = curl_getinfo($curl, CURLINFO_HTTP_CODE);

  if ($statusCode == 404)

  {

    echo "URL Not Exists"

  }

  else

  {

     echo "URL Exists";

  }

}

else

{

  echo "URL not Exists";

}

 

64 - Tuệ Chân - 05/06/2022 09:02

Link chia sẻ bài viết
Copy
http://tritue.edu.vn/tritueyii1/index.php/post/view?id=17


tritue.edu.vn       4 members, 27487 visitors

Copyright © 2019 - 2022 by tuetamsuphu@gmail.com
All Rights Reserved.