Các phím tắt trong Windows                    Các hàm tra cứu thông tin trong Excel                    Các hàm toán học                    Các hàm quản lý cơ sở dữ liệu và danh sách                    Các hàm phân phối và xác suất                    


X Xác định điểm mua-bán cổ phiếu bằng Ichimoku


♦ Bạn nên MUA khi đường Tenkan-sen cắt lên trên đường Kijun-sen (như hình trên), tương tự như điểm cắt vàng.

Ngoài ra, để an toàn hơn thì bạn nên đợi giá vượt lên trên “đám mây” → Như vậy thì xu hướng tăng mới thực sự chắc chắn.

♦ Bạn nên BÁN khi đường Tenkan-sen cắt xuống dưới đường Kijun-sen (như hình dưới), tương tự như điểm cắt chết.

 

Ngoài ra, để chắc chắn xu hướng giảm thì bạn nên đợi giá vượt hẳn xuống dưới “đám mây

Tóm lại:

– Tín hiệu MUA cổ phiếu cần kết hợp 2 yếu tố: “Giá đi qua điểm cắt vàng” và “Giá cao hơn đám mây

– Tín hiệu BÁN cũng cần kết hợp 2 yếu tố: “Giá đi qua điểm cắt chết” và “Giá thấp hơn đám mây

281 - Tuệ Chân - 10/06/2022 21:27Điểm cắt vàng và điểm cắt chết

Điểm cắt vàng của BID (31/12/2021) và điểm cắt chết (24/02/2022)Link chia sẻ bài viết
Copy
http://tritue.edu.vn/tritueyii1/index.php/post/view?id=19


tritue.edu.vn       4 members, 145083 visitors

Copyright © 2019 - 2023 by tuetamsuphu@gmail.com
All Rights Reserved.