Cần chuẩn bị những gì để học Python?                    Python là gì? Ưu điểm và nhược điểm của Python?                    Chùm ca dao về phong tục tập quán Việt Nam                    Bài Thơ Truyền Thuyết                    BÀI THƠ TẤM CÁM                    


C Cấu trúc chương trình C++ cơ bản


#include
#include
#include

//khai bao cac nguyen mau cua ham
int soNguyenTo(int n);

void main(){
 int i=0;
 clrscr();
 cout<<"Xin chao cac ban\n";
 /*for(int i=1; i<11; i++){
  if(i%2==0)   cout<  } */

 while(i<11){
  cout<   i++;
 }

 getch();
}//ket thuc ham main

int soNguyenTo(int n){
 int kt;
 return kt;
}

237 - Tuệ Chân - 02/01/2021 15:13

Link chia sẻ bài viết
Copy
http://tritue.edu.vn/tritueyii1/index.php/post/view?id=5


tritue.edu.vn       4 members, 27451 visitors

Copyright © 2019 - 2022 by tuetamsuphu@gmail.com
All Rights Reserved.