ASP#7. Câu lệnh lặp trong ASP                    ASP#6. Lệnh điều kiện (if-then) trong ASP                    Thơ kể chuyện cổ tích: Sọ Dừa                    Các hàm toán học trong Excel                    Các hàm thống kê cơ bản trong Excel                    
L

Lập trình C++


Trong bài học này, mình sẽ giới thiệu đến các bạn vòng lặp for (for loops), cũng là vòng lặp cơ bản cuối cùng trong ngôn ngữ lập trình C++.

Một số đặc điểm của vòng lặ
Xem tiếp...HD#include
#include
#include

//khai bao cac nguyen mau cua ham
int soNguyenTo(int n);

void main(){
 int i=0;
 clrscr();
 cout<<"Xin chao cac ban\n";
 /*for(int i=1; i<11; i++){
  if(i%2==0)   cout<  } */

 while(i<11){
  cout<   i++;
 }

 getch();
}//ket thuc ham main

int soNguyenTo(int n){
 int kt;
 return kt;
}

Xem tiếp...

tritue.edu.vn       43 members, 210690 visitors

Copyright © 2019 - 2024 by tuetamsuphu@gmail.com
All Rights Reserved.