ASP#7. Câu lệnh lặp trong ASP                    ASP#6. Lệnh điều kiện (if-then) trong ASP                    Thơ kể chuyện cổ tích: Sọ Dừa                    Các hàm toán học trong Excel                    Các hàm thống kê cơ bản trong Excel                    


Đ Đường MA trong chứng khoán là gì? Ý nghĩa, cách sử dụng hiệu quả

Đường MA trong chứng khoán là gì?

Đường MA (viết tắt của Moving Average) là đường trung bình động. Nó thể hiện sự biến động, chỉ báo xu hướng giá của cổ phiếu trong một khoảng thời gian. Mục đích chính của nó là theo dõi giá đang vận động theo xu hướng tăng hay giảm, hoặc là không có xu hướng. Đường MA được xem là chỉ báo chậm và không có tác dụng để dự báo, chủ yếu là vận động theo diễn biến của giá đã được hình thành. 

Đường MA thường lấy một số mốc phổ biến như 10, 20 ngày đối với MA ngắn hạn và 50 ngày đối với trung hạn, 100 hay 200 ngày cho dài hạn. Các đường MA sẽ có độ trễ nhất định so với giá (đặc biệt là trong ngắn hạn).

 

3 loại đường MA phổ biến trong phân tích chứng khoán

Có 3 loại đường MA phổ biến nhất được sử dụng trong phân tích kỹ thuật chứng khoán, bao gồm: Đường Simple Moving Average (SMA), đường Weighted Moving Average (WMA), đường Exponential Moving Average (EMA). 

Đường Simple Moving Average (SMA)

Được hiểu là đường trung bình động đơn giản. Nó được tính bằng trung bình cộng các mức giá đóng cửa tại một khoảng thời gian giao dịch xác định.

Công thức: 

SMA = (P1+ P2+ … + Pn)/n 

Trong đó: 

– Pn: Là mức giá trong khoảng thời gian n.

– N: Khoảng thời gian. 

Ví dụ: SMA của AAPL trong 2 ngày kể từ 2/3 đến 6/3. 

Ngày AAPL
6/3 $289,03
5/3 $292,92
4/3 $302,74
3/3 $289,32
2/3 $298,81

SMA = (289,03 + 292,92 + 302,74 + 289,32 + 298,81)/5 = 294,564

Đường Exponential Moving Average (EMA)

Đây là đường trung bình lũy thừa. Tính bằng công thức hàm mũ, trong đó đặt nặng các biến động giá ở thời gian gần nhất. Vì vậy, EMA khá nhạy cảm với những biến động ngắn hạn. Nó nhận biết tín hiệu thất thường nhanh chóng hơn SMA, giúp nhà đầu tư phản ứng kịp thời trước các biến động giá ngắn hạn.

Có 3 bước cơ bản để tính đường EMA, bao gồm:

– Bước 1: Tính đường SMA.

– Bước 2: Tính hệ số nhân cho hệ số làm mịn, chia cho trọng số đường EMA trước đó.

– Bước 3: Tính đường EMA hiện tại. 

Công thức:

EMA = Pt x k + EMAy x (1 – k) 

Trong đó:

– Pt: Là giá đóng cửa hôm nay.

– k = 2/(số ngày trong chu kỳ EMA + 1).

– EMAy: Giá trị EMA của ngày trước đó.

Đường Weighted Moving Average (WMA)

Đường trung bình tỉ trọng tuyến tính chú trọng hơn vào các tham số có tần suất xuất hiện cao nhất. Tức là WMA sẽ đặt nặng các bước giá có khối lượng giao dịch lớn và quan tâm đến yếu tố chất lượng của dòng tiền.

Công thức:

WMA = [P1 x n + P2 x (n – 1) + … + Pn] / [n x (n + 1)] / 2

Trong đó: 

– Pn: Mức giá trong khoảng thời gian n.

– n: Khoảng thời gian. 

Ví dụ: 

Ngày AAPL Trọng số
6/3 $289,03 5
5/3 $292,92 4
4/3 $302,74 3
3/3 $289,32 2
2/3 $298,81 1

WMA = [289,03 x 5 + 292,92 x 4 + 302,74 x 3 + 289,32 x 2 + 298,81] / [5 x (5 + 1)] / 2 = 293,5

 

591 - Tuệ Chân - 24/05/2022 14:43Đường MA 9 của cổ phiếu HDC
Link chia sẻ bài viết
Copy
https://tritue.edu.vn/tritueyii1/index.php/post/view?id=16


tritue.edu.vn       43 members, 226504 visitors

Copyright © 2019 - 2024 by tuetamsuphu@gmail.com
All Rights Reserved.