ASP#7. Câu lệnh lặp trong ASP                    ASP#6. Lệnh điều kiện (if-then) trong ASP                    Thơ kể chuyện cổ tích: Sọ Dừa                    Các hàm toán học trong Excel                    Các hàm thống kê cơ bản trong Excel                    


L Lệnh gán trong Python

Cú pháp: <tên biến> = <biểu thức>

VD: x=1

y=1.5

z=True

419 - Tuệ Chân - 13/11/2022 19:41

Link chia sẻ bài viết
Copy
https://tritue.edu.vn/tritueyii1/index.php/post/view?id=164


tritue.edu.vn       43 members, 226537 visitors

Copyright © 2019 - 2024 by tuetamsuphu@gmail.com
All Rights Reserved.