ASP#7. Câu lệnh lặp trong ASP                    ASP#6. Lệnh điều kiện (if-then) trong ASP                    Thơ kể chuyện cổ tích: Sọ Dừa                    Các hàm toán học trong Excel                    Các hàm thống kê cơ bản trong Excel                    


C Các thao tác cơ bản với danh sách trong Python

1. Truy cập vào 1 phần tử trong danh sách:  tên danh sách.[chỉ số]
2. Thêm 1 phần tử vào cuối danh sách: tên danh sách.append(giá trị)
3. Xoá phần tử có chỉ số i trong danh sách: tên danh sách.__delitem__(i) 

4. Lấy độ dài danh sách: tên danh sách.__len__()

437 - Tuệ Chân - 13/11/2022 23:10

Link chia sẻ bài viết
Copy
https://tritue.edu.vn/tritueyii1/index.php/post/view?id=166


tritue.edu.vn       43 members, 226553 visitors

Copyright © 2019 - 2024 by tuetamsuphu@gmail.com
All Rights Reserved.