ASP#7. Câu lệnh lặp trong ASP                    ASP#6. Lệnh điều kiện (if-then) trong ASP                    Thơ kể chuyện cổ tích: Sọ Dừa                    Các hàm toán học trong Excel                    Các hàm thống kê cơ bản trong Excel                    


T Tổng quan về HeidiSQL

HeidiSQL là 1 hệ quản trị CSDL cho phép chúng ta tương tác với server MySQL một cách dễ dàng

Chuẩn bị: 

- Cài đặt MySQL: http://tritue.edu.vn/tritueyii1/index.php/post/view?id=184

- Cài đặt HeidiSQL: http://tritue.edu.vn/tritueyii1/index.php/post/view?id=183

Sau đó bạn hãy khởi động MySQL trước rồi hãy khởi động HeidiSQL

237 - Tuệ Chân - 22/11/2023 22:40Điền user và pass đã tạo trong bước 8 ở bài hướng dẫn cài MySQL


Sau khi kết nối đến server xong, bạn sẽ nhận được khung làm việc như hình này; hãy xem các bài tiếp theo để thành thạo MySQL và HeidiSQL
Link chia sẻ bài viết
Copy
https://tritue.edu.vn/tritueyii1/index.php/post/view?id=186


tritue.edu.vn       43 members, 197385 visitors

Copyright © 2019 - 2024 by tuetamsuphu@gmail.com
All Rights Reserved.