ASP#7. Câu lệnh lặp trong ASP                    ASP#6. Lệnh điều kiện (if-then) trong ASP                    Thơ kể chuyện cổ tích: Sọ Dừa                    Các hàm toán học trong Excel                    Các hàm thống kê cơ bản trong Excel                    


X Xác định điểm mua-bán cổ phiếu bằng Ichimoku

♦ Bạn nên MUA khi đường Tenkan-sen cắt lên trên đường Kijun-sen (như hình trên), tương tự như điểm cắt vàng.

Ngoài ra, để an toàn hơn thì bạn nên đợi giá vượt lên trên “đám mây” → Như vậy thì xu hướng tăng mới thực sự chắc chắn.

♦ Bạn nên BÁN khi đường Tenkan-sen cắt xuống dưới đường Kijun-sen (như hình dưới), tương tự như điểm cắt chết.

 

Ngoài ra, để chắc chắn xu hướng giảm thì bạn nên đợi giá vượt hẳn xuống dưới “đám mây

Tóm lại:

– Tín hiệu MUA cổ phiếu cần kết hợp 2 yếu tố: “Giá đi qua điểm cắt vàng” và “Giá cao hơn đám mây

– Tín hiệu BÁN cũng cần kết hợp 2 yếu tố: “Giá đi qua điểm cắt chết” và “Giá thấp hơn đám mây

533 - Tuệ Chân - 10/06/2022 21:27Điểm cắt vàng và điểm cắt chết


Điểm cắt vàng của BID (31/12/2021) và điểm cắt chết (24/02/2022)
Link chia sẻ bài viết
Copy
https://tritue.edu.vn/tritueyii1/index.php/post/view?id=19


tritue.edu.vn       43 members, 226572 visitors

Copyright © 2019 - 2024 by tuetamsuphu@gmail.com
All Rights Reserved.